Projekt UE

 • Przychodnia Weterynaryjna Fauna, Tychy

 • loga-projektu.png


  „Inwestycja w specjalistyczne wyposażenia dla centrum badawczego wybranych obszarów medycyny zwierząt szansą rozwoju przedsiębiorstwa”.


  Wnioskodawca w ramach realizacji projektu planuje zakupić niezbędną infrastrukturę celem stworzenia specjalistycznego centrum badawczego, przeznaczonego do prowadzenia badań rozwojowych, celem wypracowania nowej wiedzy i sprawdzania w warunkach rzeczywistych założeń wypracowanych we współpracy z jednostkami naukowymi. Wnioskodawca dzięki doposażeniu zaplecza badawczo-rozwojowego będzie mógł rozpocząć działalność innowacyjną w zakresie planowanych nowych metod leczenia w wybranych dziedzinach medycyny, tj. leczenia stopniowego zaniku wzroku i nowoczesnych metod leczenia złamań u zwierząt, między innymi dzięki planowanym testom nowatorskich metod leczenia w dziedzinie weterynarii.
  Planuje się wdrożenie do działalności specjalistycznej infrastruktury, która pozwoli na prowadzenie opisanych szczegółowo w niniejszej dokumentacji badań.


  Wartość projektu: 176 198,11 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 64 462,72 PLN

 • Terapia RetiRegen - rozpoczęcie badań

  Bardzo miło nam poinformować, że w naszej przychodni rozpoczynamy badanie, w którym będziemy, dzięki terapii RetiRegen, pomagać psom dotkniętym przez PRA czyli „postępującym zanikiem siatkówki”

  Ślepota u zwierząt podobnie jak u ludzi nie jest śmiertelna ale niesamowicie utrudnia życie zarówno zwierzęciu jak i opiekunowi.

  Pierwotne zwyrodnienia siatkówki nerwowej u psów określane są wspólnym terminem „postępujący zanik siatkówki” (Progressive Retinal Atrophy – PRA). Dawniej chorobę dzieliło się na dwa typy, rozróżniane na podstawie obrazu w badaniu oftalmoskopowym, a do ich określenia używano terminów „uogólniony” i „centralny”. Obecnie określenie „uogólniony PRA” (lub po prostu PRA) odnoszą się do kilku rodzajów zwyrodnienia siatkówki o różnej etiologii, w których przebiegu pierwotne zmiany dotyczą fotoreceptorów (1, 2). Rozpoznano kilka przyczyn genetycznych tego zaburzenia, ale wiele pozostaje jeszcze niezbadanych. Niezależnie jednak od przyczyny, zwyrodnienie siatkówki zwykle charakteryzuje się ślepotą nocną, postępującą aż do całkowitej utraty wzroku. Może też występować wtórna zaćma. Wiek, w którym pojawia się choroba, oraz szybkość jej rozwoju mogą wyraźnie się różnić, podczas gdy objawy w badaniu oftalmoskopowym są bardzo podobne. Wszystkie te choroby (z wyjątkiem PRA sprzężonego z chromosomem X u samojedów i husky syberyjskich oraz dziedziczonego w sposób dominujący PRA u bulmastifów i mastifów angielskich) dziedziczą się jako prosta cecha recesywna. W badaniu oftalmoskopowym uogólniony PRA charakteryzuje się wzmocnieniem odblasku z powodu postępującego ścieńczenia siatkówki nerwowej na skutek jej zwyrodnienia i osłabienia oraz ewentualnego zamknięcia powierzchownych naczyń siatkówki (ryc. 1 i 2). PRA jest zawsze obustronny, początkowo jednak może istnieć niewielka asymetria pomiędzy oczami. Niekiedy w bardzo wczesnym stadium u niektórych ras widać łagodne osłabienie odblasku na obrzeżach błony odblaskowej, ale podczas pierwszego badania (zwykle przyspieszonego z powodu troski właściciela o wzrok) na ogół stwierdza się następujące tuż po nim wzmocnienie odblasku. Początkowo jest ono zwykle widoczne w środkowo-obwodowej części błony odblaskowej, a następnie rozprzestrzenia się na całą jej powierzchnię. Delikatne pobrużdżenie naczyń krwionośnych siatkówki może poprzedzać faktyczne osłabienie unaczynienia.

  Do postawienia diagnozy potrzebne jest badanie oftalmoskopem, dzięki któremu obejrzymy dno oka. Zmiany obserwowane w oku pozwalają na przypuszczenie występowania PRA jednak dla pewności diagnozy powinniśmy wykonać elektroretinografię.

  Jako, że choroba jest chorobą genetyczną i bardzo często występuje u zwierząt rasowych, u predysponowanych ras powinniśmy wykonywać te badania natychmiast po pojawieniu się podejrzenia, że zwierzę gorzej widzi, bo takie osobniki powinny zostać wycofane z hodowli.

  W każdym z typów PRA wada postępuje powoli co powoduje, że zwierzę przyzwyczaja się do nowych warunków i przez dłuższy czas świetnie sobie radzi, szczególnie w znajomym terenie. Po całkowitej utracie wzroku jednak opieka nad takim stworzeniem jest bardzo trudna, zwierzę staje się płochliwe a czasami również agresywne. Nie można go spuścić z oczu, bo może zrobić sobie krzywdę łącznie ze spowodowaniem własnej śmierci.

  Od niedawna w Polsce jest dostępna skuteczna terapia PRA, jednak tylko kilku lekarzy w Polsce może ją stosować. Mamy to szczęście, że nasza nowa Pani doktor Martyna Podjasek brała udział w szkoleniu poświęconym badaniu ERG, prowadzonym przez prof. Rona Ofri’ego oraz szkoleniu z zastosowania medycyny translacyjnej w terapii chorób siatkówki, co umożliwia jej jako jednej z niewielu lekarzy, okulistów w Polsce podawanie pacjentom terapii Retiregen - terapii z zastosowaniem mikrofragmentów błonowych komórek macierzystych, w przebiegu chorób degeneracyjnych siatkówki, opracowana przez dr Anne Cisło-Sankowską oraz prof Krzysztofa Marycza w Międzynarodowym Instytucie Medycyny Translacyjnej w Malinie.

  Do tej pory nie było żadnej innej skutecznej terapii, która hamowałaby proces degeneracji siatkówki. Mamy już również pierwsze obserwacje w naszej przychodni świadczące o tym, że nowa metoda nie tylko hamuje proces ale przywraca zdolność widzenia Najbliższe lata pokażą na ile metoda może odwrócić proces postępowania ślepoty u psów.

  Zaletami terapii są – łatwość pozyskania materiału do terapii – są to komórki mezenchymalne tkanki tłuszczowej, bezpieczeństwo – nie ma działań ubocznych, skuteczność – u wszystkich osobników, u których zastosowano terapię obserwujemy pozytywne efekty jej działania

  Od października zaczynamy zbierać grupę badawczą minimum 20 psów, u których po zdiagnozowaniu PRA, rozpoczniemy proces leczenia a następnie będziemy je kontrolować i sprawdzać efektywność zastosowanej terapii.


 • Leczenie złamań z użyciem hydroksyapatytu - rozpoczęcie badań z produktem GoHAP™

  Dofinansowanie przyznane naszej Przychodni obejmuje również zastosowanie innowacyjnego materiału kościotwórczego w leczeniu złamań kości.

  Obecnie rzadko mamy do czynienia ze złamaniami, bo zwierzęta są lepiej zabezpieczone przez opiekunów, rzadko biegają bez kontroli po ulicach miast i rzadko ulegają poważnym urazom kostnym, chociaż nadal się to zdarza.

  Leczenie złamań metodą tradycyjną polega na użyciu gwoździ, płyt i innych materiałów do usztywnienia urazu i umożliwienia zrostu tkanek twardych. Niestety nie zawsze użycie takich materiałów daje odpowiedni i oczekiwany efekt a poziom zrostu często jest niewystarczający a proces długotrwały, dlatego zaczęto stosować materiały kościotwórcze do poprawienia i wzmocnienia zrostu kości.

  W ramach projektu będziemy stosować po raz pierwszy terapię rekonstrukcyjną kości polegająca na użyciu membran włóknistych oraz wypełniacza
  ceramicznego GoHAP™
  . Planowane jest przeprowadzenie terapii z wykorzystaniem innowacyjnych wyrobów medycznych i weterynaryjnych na bazie nanoproszku GoHAP ™ (membrana + proszek ceramiczny), który pełnić będzie rolę materiału kościotwórczego i sprawdzenie, jak jego zastosowanie wpłynie na prowadzoną terapię w praktyce u pacjentów weterynaryjnych.

  Już w chwili obecnej możemy przeprowadzać w naszej przychodni zaawansowane terapie mi. implantacje ortopedyczne. Obecnie mamy w naszym zespole jednego wspomagającego nas chirurga ortopedę a drugi, już na stałe dołączy do zespołu w sierpniu tego roku.

  Po zabiegach z użyciem nanoproszku GoHAP, podczas kolejnych wizyt kontrolnych w określonych punktach czasowych zostaną poddani ocenie stopnia regeneracji tkanki kostnej.